Φωτογραφίες

Σκοπός

Στόχος η συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού, προκειμένου να εντοπιστούν οι θέσεις των πεύκων, με κίνητρο την καταπολέμηση της ζοφερής κατάστασης που αντιμετωπίζουν τα δάση μας, καθυστερώντας την καταστροφή των δασικών εκτάσεων Πεύκης. Σκοπός μας είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου, η μελλοντική πρόβλεψη του, και πρωτίστως η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών!

Μέσω της κατάθεσης φωτογραφίων συλλέγονται γεωαναφερμένα δεδομένα, όπως οι γεογραφικές συντενταγμένες, με τις οποίες παρίσταται ο χάρτης με τις περιοχές που έχουν πληγεί. Τα δεδομένα αυτα είναι διαθέσιμα προς το ευρύ κοινό και οποιαδήποτε δημοτική ή υπηρεσιακή αρχή, αρκεί να αποσταλεί mail στην διευθυνση της ιστοσελίδας.